บริการ ตรวจรักษา

บริการ ตรวจรักษา

คุณหมอกอล์ฟแห่ง TLC Pet Clinic เป็นสัตว์แพทย์ผู้ ที่มีประสบการณ์ทางด้านโภชนาการ โดยสามารถนำหลักโภชนาการมาร่วมใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ได้ เมื่อน้องๆ ได้รับโภชนาการที่ถูกต้องก็ย่อมส่งผลถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

นอกจากโภชนาการที่ดีแล้ว คุณหมอกอล์ฟ ยังมี ประสบการณ์ด้านการรักษาสัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคผิวหนัง ซึ่งเป็นส่วนที่แทบจะเป็นปัญหามากที่สุดของสัตว์เลี้ยงในขณะนี้

บริการ ตรวจรักษา

  • ตรวจร่างกายเบื้องต้น
  • มีอุปกรณ์ตรวจรักษาด้วยกล้องจุลทรรศน์, ชุดตรวจสำเร็จ, ตู้อ๊อกซิเจน, เครื่องดมยา, อุปกรณ์สำหรับการทำกายภาพ
  • บริการตรวจเลือด – ตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • บริการตรวจรักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป
  • บริการขูดหินปูนแบบไม่วางยาสลบ

TESTIMONIALS

Fantastic service and such friendly people! Thank you for taking care of our little dog Lilly! She had a great time at your facility and cane back to us after 8 days happy, healthy, clean and tired! I highly recommend tlc and Lilly is liking forward to her next staycation!

Autumn Maddox McTaggart

Very friendly staff. They are professionally sound, yet the atmosphere is pretty homely and relaxed. They always answered my questions and provided guidance, me being a first time dog owner.

Surabhi Singh

So I just got back from a 5 day holiday without my boys. I know all of my other dog parents probably have the same stress and concerns as I did when leaving your dogs with a boarding facility.

Trisha Diana

Thanks TLC for looking after my dogs nana and tommy. Its their 1st stay in a dog hotel in bangkok as we are newly relocated here. Great facility for dogs with outdoor park and spacious room. They are amazing and really take care your dogs, highly recommend and will take my kids back again in this lovely dog homestay!

Ron Ron

We have just fetched our little guy from TLC… It seemed like he’d had such a great time he didn’t want to come back!!! Thanks so much to Nutt who so kindly replied to every single one of my Facebook messages – and even included photos, we could not have been happier to leave our little guy with such amazing people!! Thank you!!!

Janette Klein